Zendar Sp. z o.o.

1.7 RPO WM

Pozyskaliśmy:

143 000 PLN

Rozwój firmy Zendar poprzez program promocji gospodarczej.