Tytuł projektu:
Wprowadzenie do oferty Koopress jednomateriałowych opakowań i tacek kartonowych o właściwościach hydrofobowych i lipofobowych

Nazwa firmy:
Koopress Sp. z o.o.

Wartość dotacji: 19 792 000,00

Działanie: 3.2.1 POIR