Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynku Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Nazwa firmy:
Salezjański Ośrodek Misyjny

Wartość dotacji: 469 883

Działanie: RPO WM 4.2