11. października PARP ogłosił start długo oczekiwanego konkursu ROBOGRANT.

Modern arm manipulator on the factory

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami program kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej (dotyczy działu o PKD 31).

Natomiast nowym wymogiem, o którym wcześniej nie było wiadomo jest osiągnięty przez przedsiębiorstwo przychód ze sprzedaży nie niższy niż 3 mln zł, w przynajmniej dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie grantu.

W konkursie będą premiowani przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności nie wykorzystują jeszcze robotów przemysłowych.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota jaką mogą uzyskać przedsiębiorcy to 850 tys. zł, co stanowi wsparcie w wysokości 85% wartości projektu, pozostałe 15% to wymagany wkład własny.

Nabór wniosków potrwa od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Pula środków w konkursie to 29 mln zł.

Termin składania wniosków może ulec skróceniu, jeśli wcześniej środki zostaną wyczerpane

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Jaka jest definicja robota przemysłowego:

Robot przemysłowy –automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa – stacjonarna lub mobilna maszyna – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Ulga na robotyzację

Przy okazji ROBOGRANTU warto przypomnieć o funkcjonującej od 1 stycznia 2022 r. – uldze na robotyzację. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

Potrzebujesz dofinansowania? Porozmawiaj z naszym ekspertem

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.