Tytuł projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Nazwa firmy:

Wartość dotacji:

Działanie: 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Zachodniopomorskie