Tytuł projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Nazwa firmy:

Wartość dotacji:

Działanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – cała Polska