Podstawą do wykorzystania potencjału ulgi podatkowej na badania i rozwój jest zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie, udokumentowanie ich oraz przypisanie jako właściwe koszty kwalifikowane.

Udzielamy wsparcia Klientom rozliczającym dotychczas ulgę badawczo rozwojową oraz podmiotom nie posiadającym doświadczenia w tym zakresie.

W ramach współpracy świadczymy wsparcie przy:

 • przeprowadzeniu analizy działalności badawczo – rozwojowej w ramach działalności prowadzonej przez Klienta
 • weryfikacji dokumentacji, procedur i ewidencji stosowanych przez Klienta na potrzeby rozliczenia ulgi B+R
 • wdrożeniu polityki pozwalającej na skuteczne definiowanie działań badawczo rozwojowych w przedsiębiorstwie
 • wdrożeniu właściwych zasad ewidencji księgowej niezbędnych do korzystania z ulgi B+R
 • przygotowaniu dokumentacji opisującej działalność badawczo rozwojową
 • weryfikacji lat poprzednich pod kątem prawidłowości rozliczenia ulgi B+R lub możliwości
 • weryfikacji prawidłowości wyliczenia ulgi B+R
 • przygotowaniu deklaracji PNT-01
 • przygotowaniu załączników CIT-BR bądź PIT-BR
 • zdefiniowaniu zagadnień podatkowych i przygotowania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
 • kontrolach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • weryfikacji potencjału do skorzystania z IP BOX
Skontaktuj się z doradcą