W ramach usług zapewniamy:

 • monitoring dostępnych funduszy europejskich i krajowych,

 • analizę projektów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych możliwości otrzymania dotacji,

 • doradztwo przy doborze odpowiedniego do inwestycji programu finansującego,

 • zainicjowanie współpracy z ekspertami, jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną,

 • przygotowanie dokumentacji analitycznej niezbędnej do uruchomienia dofinansowanej inwestycji, w szczególności:

  • studium wykonalności

  • biznesplanów

  • analiz finansowo-ekonomicznych

 • opracowanie wniosku o udzielenie dotacji w sposób zapewniający sukces w pozyskaniu środków,

 • pomoc w procesie ubiegania się o kredyt lub leasing, wejście kapitałowe inwestora,

 • nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, dbanie o dobre relacje z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski o dofinansowanie,

 • pomoc przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu,

 • rozliczenia projektów – nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień, przygotowanie wniosków o wypłatę dotacji wraz z załącznikami,

 • pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji, wydatków, ich efektów oraz wskaźników projektu,

 • przygotowanie analiz rynkowych,

 • przeprowadzanie audytu projektu.

Skontaktuj się z doradcą