Kluczem do sukcesu w pozyskaniu funduszy unijnych jest dobór właściwego programu oraz odpowiednie zaplanowanie projektu.

Ofertę w zakresie dotacji przygotowujemy według następującej metodologii:

  • na podstawie wstępnych informacji o przedsiębiorstwie oraz planowanej inwestycji dokonujemy przeglądu programów, odpowiadających potrzebom klientów,

  • przeprowadzamy wstępną ocenę pod względem kwalifikowalności wydatków oraz możliwości przyznania dotacji,

  • przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania,

  • planujemy prezentację projektu pod kątem oceny punktowej,

  • przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną wraz z jednoczesnym doradztwem nt. źródeł finansowania projektu,

  • po akceptacji projektu do dofinansowania, przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy dotacyjnej, zabezpieczającej wypłacenie dotacji w ramach realizowanego projektu,

  • po zrealizowanym projekcie towarzyszymy podczas ewentualnej wizyty kontrolnej oraz sprawdzamy osiągnięcie wskaźników deklarowanych w projekcie w terminie 3 lub 5 lat od daty zakończenia projektu.

Skontaktuj się z doradcą