Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Jesteś przedsiębiorcą, naukowcem, innowatorem

Zyskaj nawet 10 mln zł na swój projekt!

 

W konkursie NUTRITECH przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na opracowanie rozwiązań i produktów prozdrowotnych, a także technologii i usług, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne.

Jakie są szczegółowe cele konkursu:

 

 • Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).
 • Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
 • Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie:

 

 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce)

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać:

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln zł, minimalna 1 mln zł.

Jaki jest zakres tematyczny konkursu:

 

 • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych, indywidualne plany żywieniowe, analiza żywieniowych czynników ryzyka)
 • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (żywność funkcjonalna, innowacje produktowe i technologiczne w żywności)
 • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków oraz substancji szkodliwych do żywności, działania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, kontrola jakości żywności).

Dla kogo jest NUTRITECH:

 

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum (przy czym w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa)

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 30 września br.

Potrzebujesz dofinansowania? Jesteśmy dla Ciebie:

 • Zweryfikujemy pomysł na projekt
 • Zaplanujemy wspólnie koncepcję projektu
 • Pomożemy ułożyć budżetu projektu 
 • Przeprowadzimy analizę dot. ryzyka w projekcie
 • Skompletujemy i zweryfikujemy dokumenty
 • Skonsultujemy projekt, w tym budżet projektu z NCBiR lub innymi ekspertami 
 • Po spełnieniu punktów powyżej, sporządzimy wniosek o dofinansowanie
 • Odpowiemy na wszystkie uwagi formalne i merytoryczne
 • Przygotujemy Cię do ewentualnego wystąpienia przed komisją

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem ds. pozyskiwania funduszy:

 

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.