8 marca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 (wersja 1.0), który następnie 15 marca został przekazany Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w woj. mazowieckim najbardziej powinni być zainteresowani Priorytetem 1 – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza.

W ramach Priorytetu nr 1 będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na następujące typy projektów:

– projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

– infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

– wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub nowoczesnych rozwiązań TIK