W ramach Funduszu Odbudowy, który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania spowodowane pandemią Polska miała otrzymać ok. 58,1 mld euro, w tym:

  • 23,9 mld euro w formie dotacji
  • 34,2 mld euro w pożyczkach

Środki z Funduszu Odbudowy stanowią wsparcie dla obszarów takich jak:

  • Transformacja cyfrowa
  • Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Energia i zmniejszenie energochłonności
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Zielona i inteligentna mobilność
  • Inwestycje infrastrukturalne takie jak kolej i drogi.