W 2022 PARP ogłosi kolejny konkurs “Internacjonalizacji MŚP” w ramach Programu Polska Wschodnia. Od 2016 roku z Działania 1.2 Programu Polska Wschodnia przyznano 212 mln zł dofinansowania dla 575 projektów na rozwój działań eksportowych w firmach.
Tylko w poprzedniej edycji konkursu, która zakończyła się 22.12.2021, aż 270 firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego ubiegało się o dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na rynki zagraniczne.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw to szansa na rozwinięcie skrzydeł i zaistnienie na rynkach międzynarodowych – warto tę szansę wykorzystać.