Innowacje równoznaczne z rozwojem, czyli dlaczego warto zdobywać środki na wdrażanie zmian w swojej firmie i jak to zrobić?

Komisja Europejska 27 września 2022 roku zaakceptowała program Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Do wzięcia jest prawie 8 miliardów euro. Obecna niepewność na rynku powinna skłonić firmy do ubiegania się o dotację. 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) stanowi kontynuację poprzednich programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które wspierały proekologiczny i technologiczny rozwój przedsiębiorstw.

FENG równie mocno jak poprzednie programy stawia na rozwój firm poprzez odkrywanie potencjału innowacji. Promuje przedsiębiorców, którzy chcąc wdrożyć zaawansowane technologie w swoich firmach, współpracują z naukowcami lub jednostkami naukowo-badawczymi. Długofalowym celem jest zbudowanie konkurencyjności polskich firm i transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

W świetle tych informacji można śmiało stwierdzić, że innowacyjność to już konieczność. Nie ma i nie będzie dotacji bez innowacji.

Ubiegając się o środki z FENG firmy muszą spełnić warunek innowacyjności. Co to oznacza?

Czasy, kiedy wystarczyło złożyć dobrze napisany wniosek i UE przyznawała dotację, np. na wyposażenie firmy w nowoczesne maszyny przeszedł do historii. Już poprzednia perspektywa 2014-2020 pokazała, że Unia wymagała innowacji i teraz ten trend będzie również podtrzymany.

Chcąc pozyskać dotację na rozwój firmy (zakup maszyn, budowa zakładu) nie wystarczy kupić nową – innowacyjną maszynę. Trzeba wdrożyć własną innowację (własną, czyli taką, która jest wynikiem przeprowadzonych badań – samodzielnie lub we współpracy z jednostką naukowo-badawczą).

Dlaczego UE wybrała taki kierunek rozwoju? 

Unia Europejska postawiła sobie za cel transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, co oznacza oparcie rozwoju na bez emisyjnym transporcie, źródłach energii oraz procesach przemysłowych. Jednak do transformacji niezbędne są innowacje i innowacyjne przedsiębiorstwa. Takie, które rozumieją, że innowacje nie tylko zmniejszą koszty prowadzenia biznesu i pomogą zdobyć przewagę konkurencyjną, ale też mają realny wpływ na ochronę planety.

Co w przypadku, kiedy Chcesz się rozwijać, ale nie masz pomysłu na innowację?

Audyt innowacyjności to usługa, która pomoże odkryć potencjał Twojej firmy. Dzięki audytowi dowiesz się, jakie innowację możesz wprowadzić, aby lepiej i szybciej osiągać wyznaczone cele, polepszyć produktywność firmy i jakość swoich produktów lub usług. Audyt pozwoli również przygotować skuteczny wniosek o dofinansowanie na rozwój Twojej firmy.