Komisja Europejskie 2 grudnia zatwierdziła Fundusze Europejskie dla Mazowsza  2021-2027.

Co to oznacza dla regionu? 223,7 mln euro euro z Unii Europejskiej, które pozwolą w kolejnych latach zrealizować wiele inwestycji.

Co będzie finansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza?

  • Wdrażanie innowacji
  • Rozwój przedsiębiorstw
  • Wprowadzanie nowych modeli biznesowych
  • Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych
  • Projekty z zakresu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek