W nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów, indywidualnych innowatorów, ale również do samorządów, a środki zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.

W ramach Funduszy Europejskich uruchamiane będą konkursy w programach:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – program nastawiony na rozwój społeczny

 

FENG opierać się będzie przede wszystkim na projektach modułowych, tzn., że w ramach jednego projektu możliwe będzie wybranie różnych komponentów.

 

Przewidywane moduły w ramach projektów realizowanych w FENG to:

  1. Badania i Rozwój (B+R) – moduł polegający na realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej.
  2. Inwestycja w infrastrukturę B+R – moduł polegający na zakupie aparatury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
  3. Wdrożenie – moduł polegający na realizacji inwestycji niezbędnej do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej.
  4. Cyfryzacja – moduł polegający na zakupie rozwiązań z obszaru IT.
  5. Zielona gospodarka – moduł polegający na inwestycji w proekologiczne rozwiązania, przede wszystkim w systemu gospodarki obiegu zamkniętego.
  6. Internacjonalizacja – moduł polegający na promocji produktów i technologii na rynkach zagranicznych.
  7. Kompetencje – moduł polegający na realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników.

 

PARP zapowiada, że w wakacje powinien być gotów na ogłaszanie pierwszych konkursów.