Działasz w branży odpadów?

 

Możesz starać się o dotację na przetwarzanie odpadów, budowę instalacji do recyklingu, rozbudowę stacji demontażu pojazdów i oczyszczalni biologicznych.

 

Do 30.06.2023 trwa nabór wniosków do drugiej części programu Racjonalna Gospodarka Odpadami – „Instalacje gospodarowania odpadami​”. Konkurs jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program przewiduje wsparcie przedsięwzięć takich jak:

 • dostosowanie istniejącychinstalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej;

 • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacjaistniejących instalacji:

  • odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych (również bioodpadów) oraz innych niż komunalne unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;

  • medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcanie;

  • mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadówinnych niż komunalne.​

 • rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

 • rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji.

 

O dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki mogą się starać:

 • Przedsiębiorcy​;

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć dotyczących odpadów medycznych.

Potrzebujesz dofinansowania – umów się z naszym ekspertem

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.