Aby poznać inne możliwości – skontaktuj się z nami!

Dotacje na inwestycje

RPO Dolnośląskie

Dotacje na badania i rozwój (B+R)

RPO Śląskie

Dotacje na mikroinwestycje

RPO Śląskie

Dotacje na B+R i inwestycje

Ścieżka smart dla MŚP

Dotacje na B+R i inwestycje

Ścieżka smart dla dużych przedsiębiorstw

Dotacje na inwestycje

Kredyt Technologiczny