Aby poznać inne możliwości – skontaktuj się z nami!

1.2 Internacjonalizacja MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Dofinansowanie na projekty B+R

NUTRITECH Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020