Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” z Programu Polska Wschodnia (POPW) ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji, na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz prowadzące swoją działalność na terenie województw Polski wschodniej.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 tys. zł

W ramach „Internacjonalizacji MŚP” środki mogą być przeznaczone przede wszystkim na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego oraz na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Wsparcie finansowe wynosi nawet do 85% wartości projektu.

Nowością obecnej edycji jest odstąpienie od badania aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy, w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie do internacjonalizacji w ramach kryterium dotyczącego kwalifikowalności wnioskodawcy, jak również zmniejszenie liczby kryteriów oceny.

Nabór wniosków do konkursu trwa od 5 maja do 29 czerwca 2022 r. 

Sprawdź czy ten konkurs jest dla Ciebie.

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.