Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów operacyjnych – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celami FENG są: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Obszar badań i rozwoju, nowe rozwiązania czy poszerzanie kompetencji – to tylko niektóre z celów, na które można pozyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Co będzie można finansować w ramach programu?

  • prace badawczo-rozwojowe B+R
  • wdrożenie innowacji
  • rozwój infrastruktury B+R
  • internacjonalizacja
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • cyfryzacja przedsiębiorstw
  • „zazielenianie” przedsiębiorstw

 

Łączny budżet działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wyniesie około 2,82 mld euro.

Ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach FENG spodziewamy

się już w 1. kwartale 2023 r.