16 marca 2022 Komisja Europejska otrzymała nową wersję projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Projekt zawiera ważną zmianę dla przedsiębiorców chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy.

Zmiana dotyczy obligatoryjnych modułów w ramach pierwszego priorytetu FENG. Po aktualizacji obowiązkowe moduły, które musi zawierać projekt to moduły: „B+R” oraz „wdrożenie innowacji”. Wcześniej były to moduły: „B+R” oraz „Infrastruktura B+R”.

Wprowadzona do projektu zmiana wydaje się być korzystna dla przedsiębiorców, którzy już na moment składania wniosku będą dysponowali wynikami prac badawczych.

Przypomnijmy, że pierwszy priorytet FENG związany jest dotacjami na wsparcie przedsiębiorców. Składane przez Wnioskodawców wnioski o dofinansowanie będą mogły zawierać następujące moduły:

  1. Moduł „B+R” – finansowanie procesu badawczego.
  2. Moduł „Wdrożenie innowacji” – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R.
  3. Moduł „Infrastruktura B+R” – finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczych.
  4. Moduł „Kompetencje” – finansowanie działań w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników.
  5. Moduł „Zazielenienie przedsiębiorstw” – finansowanie działań w zakresie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
  6. Moduł „Cyfryzacja” – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego.
  7. Moduł „Internacjonalizacja” – finansowanie działań w zakresie promocji zagranicznej produktów lub usług przedsiębiorstwa.