Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AGRO-FACTORY II S.C. poprzez realizację profesjonalnych usług biznesowych

Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AGRO – FACTORY II S.C. Ilona Denarska, Robert Denarski

Wartość dotacji: 771 800

Działanie: RPO WŁ 2.1.2