Tytuł projektu:
Wprowadzenie do oferty Koopress jednomateriałowych opakowań i tacek kartonowych o właściwościach hydrofobowych i lipofobowych

Nazwa firmy:
Koopress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość dotacji: 19 792 000,00

Działanie: POIR 3.2.1