Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych

Nazwa firmy:
AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA

Wartość dotacji: 2 106 000,00

Działanie: POIR 3.2.1