Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnych produktów dla branży meblarskiej

Nazwa firmy:
Teh Transfer Sp. z o.o.

Wartość dotacji: 725 000

Działanie: RPO WM 3.3