Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie Plast-Farb w zakresie produkcji opakowań z zabezpieczeniem zmiennym

Nazwa firmy:
Plast-Farb Sp. z o.o. sp. k.

Wartość dotacji: 1104750

Działanie: 3.2.1 POIR