Tytuł projektu:
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kleszczy zrywkowych z podnoszonym ramieniem

Nazwa firmy:
HYDRAULIKA SIŁOWA „PLONEX” Damian Heronimek

Wartość dotacji: 997 706

Działanie: RPO WM 3.3