Tytuł projektu:
Poprawa jakości i zdrowotności jabłek poprzez zmniejszenie pozostałości środków ochrony roślin, w tym pestycydów oraz grzybów, bakterii i wirusów przy wykorzystaniu technologii ozonowania

Nazwa firmy:
Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o.o.

Wartość dotacji: 3 830 246

Działanie: PROW 16.1