Tytuł projektu:
Opracowanie technologii produkcji powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych w przemyśle samochodowym

Nazwa firmy:
Firma Usługowa Q-CONTROL Michał Łętowski

Wartość dotacji: 340000

Działanie: PO IR 2.3.2