Tytuł projektu:
Opracowanie technologii produkcji powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych w przemyśle samochodowym

Nazwa firmy:
Firma Usługowa Q-Control

Wartość dotacji: 340 000 PLN

Działanie: POIR 2.3.2