Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów

Nazwa firmy:
Politechnika Warszawska, Partner SILTEN TERBUD Sp zo.o. Sp.k.

Wartość dotacji: 3 615 391

Działanie: POIR 4.1.2