Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody

Nazwa firmy:
SILTEN TERBUD Sp zo.o. Sp.k.

Wartość dotacji: 2 090 597

Działanie: RPO 1.2