Tytuł projektu:
Internacjonalizacja produktów Koopress Sp. z o.o. na rynku niemieckim i białoruskim.

Nazwa firmy:
Koopress Sp. z o.o.

Wartość dotacji: 734 570

Działanie: PO PW 1.2