Tytuł projektu:
BSC – Building Systems Commissioning. Usługa kompleksowych odbiorów systemów budynkowych

Nazwa firmy:
GO4IT Sp. z o.o. sp.k.

Wartość dotacji: 974 955

Działanie: RPO WM 1.2