Tytuł projektu:
BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii

Nazwa firmy:
GO4IT Sp. z o.o. sp.k.

Wartość dotacji: 3 126 536

Działanie: RPO WM 1.2.1