3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

3.2.1 Badania na rynek

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

3.4.4 Dotacje dla MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.1.1 „Szybka ścieżka” – Koronawirusy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020