3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

3.2.1 Badania na rynek

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

3.4.4 Dotacje dla MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020